Ústav českého jazyka

Studentské projekty a účast na konferencích

Projekty


Studenti se podílejí na projektech, v nichž zpracovávají konkrétní úkoly orientované na provázání teoretických znalostí získaných při studiu s praktickými aplikacemi v oboru počítačové lingvistiky.

Sholva for Lithuanian ↓ (Laura Klusait)

Vytvoření pravidel pro vyhledávání jmenných frází v korpusu ↓ (Hlavizňová Eva, Koláčková Jana, Martínková Marie)

Genitivní vazby ↓ (Iveta Beranová, Kristýna Zemková)

Přepis do barokní češtiny ↓ (Nikol Volková)

Geolokace článků na serveru denik.cz ↓ (Michal Cukr, Jitka Dohnalová, Aneta Janků)

Klasifikace textů: Vtipy ↓ (Dagmar Husárová, Květa Mrštíková, Pavel Šturc)

Kontrola valence sloves pomocí Verbalexu ↓ (Irena Diatelová, Jitka Tomečková, Richard Věžník)

Kdy se narodil? ↓ (Vojtěch Mrkývka, Ondřej Mrázek, Marie Novotná)

Účast studentů na konferencích


HOLAJ, Richard. Isn’t it all just math in the end? In Eastern Generative Grammar (EGG); UP Olomouc. 2017.

STARÁ, Marie a Vojtěch KOVÁŘ. Options for Automatic Creation of Dictionary Definitions from Corpora. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016. Brno: Tribun EU, 2016. s. 111-124, 14 s. ISBN 978-80-263-1095-2.

Příspěvek ke stažení

BAISA, Vít, Barbora ULIPOVÁ a Michal CUKR. Bilingual Terminology Extraction in Sketch Engine. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 61-67, 7 s. ISBN 978-80-263-0974-1.

Příspěvek ke stažení

RYŠAVÁ, Daniela, Nikol VOLKOVÁ  a Adam RAMBOUSEK. Converting the Corpus Query Language to the Natural Language. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015. s. 43-48, 6 s. ISBN 978-80-263-0974-1.

Příspěvek ke stažení

PALA, Karel a Ondřej SVOBODA. An Experiment with Theme–Rheme Identification. In Sojka, P., Horák, A., Kopeček, I., Pala, K.. An Experiment with Theme–Rheme Identification. první. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2014. s. 275-284, 10 s. ISBN 978-3-319-10815-5. doi:10.1007/978-3-319-10816-2_34. 

NEVĚŘILOVÁ, Zuzana a Barbora ULIPOVÁ. A System for Predictive Writing. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 11-18, 8 s. ISSN 2336-4289.

ULIPOVÁ, Barbora a Marek GRÁC. Separating Named Entities. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2014. s. 91-96, 6 s. ISSN 2336-4289.

Příspěvek ↓ke stažení.

PALA, Karel a Ondřej SVOBODA. Semi-automatic Theme-Rheme Identification. In Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013. Brno: Tribun EU, 2013. s. 39-48, 10 s. ISBN 978-80-263-0520-0.

HLAVÁČKOVÁ, Dana, Marek GRÁC a Pavlína SEDLÁŘOVÁ. Budování anotovaného korpusu bez odborníků. In František Čermák. Korpusová lingvistika 2 – Výzkum a výstavba korpusů: Lidové noviny, 2011. s. 132–139, 8 s. ISBN 978-80-7422-115-6.

Příspěvek ↓ke stažení.

PALÁTOVÁ, Helena a Marek GRÁC. Segmentace textu na věty. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. 8 s. ISBN 978-80-7435-243-0.

Příspěvek ↓ke stažení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info