Ústav českého jazyka

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Obor: Český jazyk a literatura

Zde se přihlašujete ke státnicím. Po výběru typu studia se vám zobrazí formulář, ve kterém je nutné vyplnit:

- do jména: jméno, příjmení, UČO

- do zprávy: jméno vedoucího diplomové práce, obor (např. Učitelství českého jazyka pro SŠ) a zda je termín řádný či opravný (v případě opravného termínu jména členů předchozí komise)

 

Další informace:

Přihlášení je povinné (netýká se studentů oboru PLIN).

SZZ v lednu/únoru 2023 – termín řádný i opravný – se konají prezenční formou (pokud se zásadně nezmění zdravotní situace v ČR).

Přihlašování od 1. prosince 2022 do 4. ledna 2023.

Termín konání od 30. ledna do 3. února 2023 (komise, termín a časový harmonogram konání SZZ bude upřesněn podle počtu přihlášených). 

Studenti jsou povinni přihlásit se také v ISu na zkušební termín ke SZZ.

Po vložení jazykovědně diplomové práce do archivu v ISu je třeba tuto skutečnost oznámit sekretářce ÚČJ e-mailem na bohem@phil.muni.cz. Vložení literárněvědné práce prosím oznamte na ÚČL na mail bromova@phil.muni.cz.

 

Před SZZ nezapomeňte požádat e-mailem studijní oddělení o kontrolu splnění všech studijních požadavků.

 

Typ studia:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info