Ústav českého jazyka

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Obor: Český jazyk a literatura

Zde se přihlašujete ke státnicím. Po výběru typu studia se vám zobrazí formulář, ve kterém je nutné vyplnit:

- do jména: jméno, příjmení, UČO

- do zprávy: jméno vedoucího diplomové práce, obor (např. Učitelství českého jazyka pro SŠ) a zda je termín řádný či opravný (v případě opravného termínu jména členů předchozí komise)

 

Další informace:

Přihlášení je povinné (netýká se studentů oboru PLIN).

SZZ proběhnou v týdnu od 6. září 2021termín je pouze řádný.

Přihlašování poběží do 9. 8. 2021.

Studenti hlásící se k závěrečným bakalářským i magisterským zkouškám žádají studijní oddělení o potvrzení splnění všech studijních povinností (bude evidováno v IS). Zkušební komise bude toto potvrzení vyžadovat.

 

Typ studia:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info