Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Obor: Český jazyk a literatura

Zde se přihlašujete ke státnicím. Po výběru typu studia se vám zobrazí formulář, ve kterém je nutné vyplnit:

- do jména: jméno, příjmení, UČO

- do zprávy: jméno vedoucího diplomové práce, obor (např. Učitelství českého jazyka pro SŠ) a zda je termín řádný či opravný (v případě opravného termínu jména členů předchozí komise)

 

Další informace:

Přihlášení je povinné (netýká se studentů oboru PLIN).

SZZ v červnu 2023 – termín řádný i opravný – se konají prezenční formou.

Přihlašování od 24. dubna 2023 do 14. května 2023.

Termín konání od 5. června do 9. června 2023 (komise, termín a časový harmonogram konání SZZ bude upřesněn podle počtu přihlášených). 

Studenti jsou povinni přihlásit se také v ISu na zkušební termín ke SZZ.

Po vložení jazykovědně diplomové práce do archivu v ISu je třeba tuto skutečnost oznámit sekretářce ÚČJ e-mailem na bohem@phil.muni.cz. Vložení literárněvědné práce prosím oznamte na ÚČL na mail bromova@phil.muni.cz.
Před SZZ nezapomeňte požádat e-mailem studijní oddělení o kontrolu splnění všech studijních požadavků.

--

SZZ v září 2023termín řádný i opravný – se konají prezenční formou.

Chystají-li se studenti neúspěšní v řádném červnovém termínu na opravný termín zářijový, musí si podat žádost na studijním oddělení.

Přihlašování od 12. června 2023 do 30. července 2023.

Termín konání od 4. září 2023 do 8. září 2023 (komise, termín a časový harmonogram konání SZZ bude upřesněn podle počtu přihlášených).

Studenti jsou povinni přihlásit se také v ISu na zkušební termín ke SZZ.

Po vložení jazykovědně diplomové práce do archivu v ISu je třeba tuto skutečnost oznámit sekretářce ÚČJ e-mailem na bohem@phil.muni.cz. Vložení literárněvědné práce prosím oznamte na ÚČL na mail bromova@phil.muni.cz.
Před SZZ nezapomeňte požádat e-mailem studijní oddělení o kontrolu splnění všech studijních požadavků.

Typ studia:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info