Ústav českého jazyka

Fonologie

- analýza fonologické struktury češtiny v modelech autosegmentální fonologie (Government Phonology, Strict CV, Element Theory)

- výzkum se zaměřuje především na tyto jevy: vokalická délka, alternace vokálů s nulou, slabičné konsonanty

lidé

doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

granty

Morfonologie češtiny: alternace vokalické délky, GA ČR (GA14-04215S), 2014–2016  

publikace

Scheer, Tobias & Ziková, Markéta. 2017. Branching onsets in Old Czech. In O. Mueller-Reichau & M. Guhl (eds.), Aspects of Slavic Linguistics: Formal Grammar, Lexicon and Communication. Berlin: De Gruyter. 285–309.

Ziková, Markéta. 2016. When Prosody Follows Syntax: Verbal Stems in Czech. Linguistica Brunensia 64 (1). 163–185.

Ziková, Markéta. 2015. Morfonologické alternace v současné češtině. In O. Uličný et al. (eds.), Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého. 197–222.

Ziková, Markéta. 2014. Úvod do slabičné typologie. Brno: Masarykova univerzita.

Ziková, Markéta. 2013. Not All Zeros Are the Same: Phonology of Zero Case Markers in Czech. In A. Podobryaev (ed.), Formal Approaches to Slavic Linguistics. The Second MIT Meeting 2011. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. 305–319.

Ziková, Markéta. 2012. Lexical Prefixes and Templatic Domains: Prefix Lengthening in Czech. In M. Ziková & M. Dočekal (eds.), Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010. Frankfurt am Main: Peter Lang. 325–338.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info