Ústav českého jazyka

Cena děkana za vynikající bakalářské, magisterské a doktorské práce

V rámci Týdne humanitních věd byly 16. listopadu 2017 předány Ceny děkana za vynikající bakalářské, magisterské a doktorské práce. Na prvním místě v kategorii doktorských prací se umístila odborná asistentka Ústavu českého jazyka FF MU Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D., s prací Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině. Druhé místo v kategorii bakalářských prací obdržel absolvent oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika Mgr. Bc. Zbyněk Michálek s prací Algoritmizace hromadných oprav vybraných typograficko-pravopisných jevů českého jazyka. Oběma srdečně gratulujeme.

4. 12. 2017


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info