Naše úspěchy

Studentské

Úspěch Martiny Koutové v soutěži Cena Czechitas

Martina Koutová, magisterská studentka počítačové lingvistiky, se dostala mezi osm finalistek v sedmém ročníku soutěže Cena Czechitas o nejlepší dívčí bakalářskou práci psanou na téma související s IT. Tématem její práce byla Tvorba materiálů pro praktický kurz programování v Pythonu pro lingvisty.

Více z vyhlášení

Cena za excelentní výsledky doktoranda a jeho školitele z ÚČJ​

Dne 9. prosince 2022 získali Cenu za excelentní výsledky absolvent doktorského studia českého jazyka Mgr. Jakub Machura, Ph.D., a jeho školitel RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D. Cenu předala prorektorka pro výzkum a doktorské studium prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. Oběma oceněným srdečně blahopřejeme.

Martina Ježová získala Cenu děkanky za vynikající magisterskou práci

Martina Ježová, studentka českého jazyka a literatury, získala Cenu děkanky FF MU za vynikající magisterskou diplomovou práci.

Práce s názvem Vliv latiny na užití částic ve staré a střední češtině​ vznikla pod vedením Mgr. Olgy Navrátilové, Ph.D. Ocenění bylo předáno 15. listopadu 2022 v rámci Týdne humanitních věd.

Více z udílení Cen děkanky

Úspěch doktoranda ÚČJ v soutěži FameLab 2022

30. září 2022 proběhlo na Univerzitě Karlově národní finále standupové soutěže FameLab. Student doktorského studia Filip Kubeček se umístil na skvělém druhém místě s vystoupením České dialekty včera a dnes.

Více o finále Záznam vystoupení

Gymnazistka Michaela Hajašová uspěla s jazykovědným projektem v soutěži AMAVET

Studentka Gymnázia Brno-Řečkovice Michaela Hajašová zpracovala v rámci Středoškolské odborné činnosti pod vedením Mgr. Hany Žižkové, Ph.D., projekt Analýza předložek v českém jazyce, příspěvek k vývoji jazykového korektoru, s nímž se umístila na 4. místě v národním finále Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET (XXVII. ročník), konané 12.–13. dubna 2022 v Praze. Mimoto na soutěži získala zvláštní ocenění v podobě Ceny Českého svazu vědeckotechnických společností. Gratulujeme i k postupu do krajského kola SOČ a držíme palce!

Martin Březina získal Cenu děkana FF za magisterskou práci

Martin Březina, student Českého jazyka v doktorském stupni, získal 2. místo Ceny děkana FF za svou magisterskou práci.

Jeho práce vznikla pod vedením prof. Pavla Koska a nese název Redukované formy prézentních tvarů staročeského slovesa „býti“. Ocenění bylo děkanem předáno 16. listopadu 2021 na slavnosti v rámci Týdne humanitních věd.

 

Ocenění našich studentů v soutěži Student a věda 2021

Dne 17. května 2021 se odehrál X. ročník soutěže Student a věda, kde dva z našich studentů dosáhli na ocenění. Filip Kubeček (Počítačová lingvistika) vyhrál první místo za práci Automatická detekce chyb ve tvarech zájmena "ona". Martina Ježová (Český jazyk a literatura) byla oceněna druhým místem za práci Výraz "zajisté" a vliv latiny na jeho užití ve staré a střední češtině.

 

Úspěch studentů při udělování Ceny děkana FF MU 2020

Dne 18. listopadu 2020 byly v rámci Slavnosti Týdne humanitních věd uděleny tradiční Ceny děkana FF MU a dvě z ocenění získali i studenti Ústavu českého jazyka, Veronika Kloudová a Lukáš Žoha.

 

Zjisti víc

Student češtiny získal Cenu děkana FF MU 2019 za nejlepší bakalářskou práci

Bc. David Ryška, student oboru Český jazyk a literatura, získal v roce 2019 1. místo za bakalářskou práci s názvem Slovosled zájmen v Bibli kralické. Vedoucím práce byla Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.

 

Student PLINu získal Cenu děkana FF MU 2018 za nejlepší magisterskou práci

Richard Holaj, student našeho oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, byl oceněn Cenou děkana 2018 za nejlepší magisterskou práci. Práce na téma Počítačová podpora osvojování české ortoepické výslovnosti vznikla pod vedením prof. Marie Krčmové. Cena byla předána 14. listopadu 2018 v rámci Slavnosti Týdne humatnitních věd.

 

Zooaplikace

Studenti oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika ve spolupráci s pracovníky Zoo Brno vytvořili (a stále vylepšují) aplikaci pro mobilní telefony, která přibližuje návštěvníkům Zoo Brno příběhy, vlastnosti a zvyky zvířat, s nimiž se setkají při procházení návštěvnické trasy. Informace jsou podávány ve dvou verzích textů (pro děti a pro dospělé) např. formou vyprávění, pohádek či dialogů.

Stáhni Zooaplikaci

Cena děkana FF MU 2017

V rámci Týdne humanitních věd byly 16. listopadu 2017 předány Ceny děkana za vynikající bakalářské, magisterské a doktorské práce. Na prvním místě v kategorii doktorských prací se umístila odborná asistentka Ústavu českého jazyka FF MU Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D., s prací Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině. Druhé místo v kategorii bakalářských prací obdržel absolvent oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika Mgr. Bc. Zbyněk Michálek s prací Algoritmizace hromadných oprav vybraných typograficko-pravopisných jevů českého jazyka. Oběma srdečně gratulujeme.

Jdi do fotogalerie

Úspěch studentů při udělování Ceny děkana FF MU

Čtyři studenti ÚČJ uspěli při udělování Ceny děkana FF za nejlepší bakalářskou a magisterskou práci. Ceny byly oficiálně vyhlášeny na slavnosti pořádané 16. 11. 2016 v rámci Týdne humanitních věd na FF MU.

 

zjisti víc

Jdi do fotogalerie

Zaměstnanecké

MUNI Innovation Award

Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., a kolektiv získaly ocenění MUNI Innovation Award 2023 za realizaci nástroje Opravidlo.cz.

Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., a Mgr. Richard Holaj získali ocenění MUNI Innovation Award 2023 za vytvoření aplikace CzechMe.

Zjisti víc

Běžecký úspěch dr. Pavla Cahy

Mgr. Pavel Caha, Ph.D., si z virtuálního běžeckého souboje MU proti VUT odnesl cenu pro nejlepšího zaměstance.

Virtuální běh pořádaný Centrem univerzitního sportu MU se odehrál v květnu 2021 a mohli se do něj zapojit studenti i zaměstancni obou soupeřících univerzit. Pavel Caha naběhal 1 008 kilometrů a bezkonkurenčně se tak stal nejúspěšnějším běžcem soutěže.

Zjisti víc

Ocenění MUNI Scientist 2020 pro pracovnice ÚČJ

Doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr., a Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., byly oceněny za interdisciplinární výzkum na pomezí humanitních věd a informatiky a za realizaci aplikačních projektů z této oblasti.

 

Zjisti víc

Zvláštní cena děkana za tvůrčí čin 2018 udělena NESČ

Redaktoři prof. Karlík, prof. Pleskalová a autorský kolektiv Nového encyklopedického slovníku češtiny získali Zvláštní cenu děkana za tvůrčí čin 2018. Cena byla předána 14. listopadu 2018 v rámci Slavnosti Týdne humatnitních věd.

 

Významný úspěch pracovníka ÚČJ


Mgr. Pavel Caha, Ph.D., pracovník Ústavu českého jazyka FF MU, byl pozván na prestižní Massachusetts Institute of Technology, aby zde promluvil na téma *Phrasal spellout, multiple exponence and bracketing paradoxes*. Přednáška se uskutečnila 28. 9. 2018 a dr. Caha v ní
představil nejnovější analýzu komparativu v rámci teorie nanosyntaxe.

Jaké důsledky mají závěry dr. Cahy a jeho kolegů Karen De Clercq a Guida Vanden Wyngaerda pro zkoumání dané problematiky, si zájemci mohou přečíst zde.

Jdi na plakát z akce

Nový encyklopedický slovník češtiny

Na počátku roku 2017 vyšel Nový encyklopedický slovník češtiny, kolektivní dílo, na němž se pod garancí Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MU podílelo více než 190 lingvistů ze 13 zemí. Reprezentativní práce reflektující v 1 600 heslech současné poznání češtiny i jazyka vůbec je určena a otevřena všem zájemcům o jazyk, od specializovaných odborníků po zainteresované laiky. Od února 2017 je slovník volně přístupný i on-line na www.czechency.org. Elektronická verze vznikla ve spolupráci s Centrem zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky MU.

Jdi na NESČ

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info